Så har vi blivit friskare sen 80-talet

80 talet. Galet 80 tals mode, minnesvärd musik och stora filmer. Det är ett av de mest karaktäristiska årtiondena i historien. Mycket av de trender vi har idag, både vad gäller mode, musik och film har sin början på 80-talet. Men det behöver inte betyda att det var bättre förr. Modern teknologi har hjälpt oss otroligt mycket, och en stor skillnad märks på bara 30 år. 

Det har över hela världen hänt mycket när det kommer till sjukvård och hälsa. 1980 var medellivslängden i Sverige ungefär 75 år. Under hela 80 talet skulle den förväntade livslängden komma att öka för att ligga strax över 77 år vid årtiondets slut.

80-talet var början på en lång resa för många länder. Något som sticker är ut är Kambodja, som till följd av diverse oroligheter hade en medellivslängd på under 30 år 1980. Det var dock strax innan 80 talet som dessa oroligheter började, men 80-talet var en tid då en imponerande återhämtning visades. I slutet av årtiondet hade invånarna i landet en förväntad livslängd på nästan 60 år. Sedan dess har invånarna fått en betydligt bättre hälsa och har idag en förväntad livslängd på nästan 70 år. Medellivslängden ökar snabbt i stora delar av världen.

Betydande framsteg inom sjukvård och hälsa

Det är framförallt tre saker som har förbättrats på relativt kort tid: bedövning, medicinsk forskning och teknologin. Går vi så långt som 100 år tillbaka har väldigt mycket hänt, men även från 80 talet och framåt har vi märkt en hel del framsteg. Det finns till och med markanta skillnader om vi jämför med hur det var bara vid milleniumskiftet.

Ett stort genombrott i teknologin, som var otänkbart innan det kom, var röntgenmaskinen. Vi tar det för givet vid det här laget, men innan det kom var det något som var svårt att tänka sig skulle kunna finnas på riktigt. Ett annat stort genombrott som har skett under 1900 talet är kommunikationen. Sjukhus kan nu enkelt kommunicera med varandra och på så sätt också lära av varandra samt organisera sig vid nödsituationer, till exempel vid naturkatastrofer eller om ett virus har spridit sig väldigt snabbt.

Källa: Gapminder.org

Post Author: Ellinor Berg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *