Var fjärde skolbarn i Sverige lider av fetma

Var fjärde skolbarn i Sverige lider av fetma eller övervikt, enligt en färsk undersökning genomförd av Folkhälsomyndigheten. Fetma har särskilt ökat bland barnen under de senaste åren.

Folkhälsomyndigheten kontaktade alla kommuner i Sverige för undersökningen ”Skolbarns hälsovanor”, och 165 kommuner från 21 län valde att delta. Data samlades in genom längd- och viktmätningar utförda av skolsköterskor under läsåret 2021/2022.

Resultaten visade att ungefär var fjärde barn mellan 6 och 9 år lider av fetma eller övervikt, vilket är en ökning med två procentenheter jämfört med läsåret 2018/2019. Särskilt fetma har ökat, och risken för fetma hos barn var nästan 26 procent högre under 2021/2022 jämfört med tidigare.

Åldern har också en påverkan på övervikt, där cirka 36 procent av nioåringarna led av övervikt jämfört med 18 procent av sexåringarna.

Kenisha Russell Jonsson, en utredare vid Folkhälsomyndigheten, förklarar att den här utvecklingen beror på förändringar i den sociala och fysiska miljön, vilket påverkar människors val när det gäller mat och aktivitetsnivå. Det råder fortfarande mycket okunskap och missuppfattningar om vad som kan leda till övervikt och fetma.

Undersökningen avslöjade också att ungefär var femte elev mellan 11 och 15 år lider av övervikt eller fetma. Detta har markant ökat under de senaste 30 åren, och fetma är nu fyra gånger vanligare än tidigare i denna åldersgrupp.

Enligt beräkningar från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) kostar övervikt och fetma samhället 4 till 7 miljarder kronor mer än vad det skulle göra om barnen hade normalvikt, beroende på deras ålder. Men Kenisha Russell Jonsson påpekar att det går att förebygga dessa kostnader.

Hon menar att ett hälsofrämjande arbete kan gynna både individen och samhället som helhet. Förhoppningen är att de insamlade datan kan bidra till dialoger mellan kommuner om nödvändiga åtgärder för att bromsa denna negativa utveckling.

 

Post Author: Erik Lundgren